خدمات امداد خودرو شبانه روزی

1- فرستادن گروهای امدادگر به تمام نقاط استان به صورت شبانه روز

2-– حمل انواع موتور سیکلت و خودروهای صفر- تصادفی-فرسوده و قدیکی با خودرو سوار و انواع یدک کش ها

3- فرستادن امدادگر جهت رفع پنچرگیری به صورت شبانه روزی

4- تعویض لاستیک با زاپاس

5-سوخت رسانی در صورت تمام شدن سوخت خودرو